Overslaan en naar de inhoud gaan
Elke ruimtelijke ontwikkeling gezond!

Adviespagina agrarisch kinderdagverblijf/zorgboerderij

Steeds meer veehouderijen in Nederland combineren de productie van voedsel met de levering van maatschappelijke diensten. Het belangrijkste advies is om geen gevoelige groepen op te vangen op een geitenhouderij. Wanneer er gevoelige groepen op een agrarisch bedrijf komen, wordt geadviseerd de mensen goed te informeren over de voordelen maar ook over de risico’s.

Aan de opvang van kinderen op boerderijen kunnen ook positieve kanten zitten, zoals meer bewegen en meer buiten zijn. Het kennisbericht Zorg, recreatie en educatie beschrijft de positieve aspecten, de risico’s en preventieve maatregelen uitgebreid.

Advieswaarden

Op de locatie waar een kinderopvang/zorgboerderij zich wil vestigen, kunnen milieufactoren voorkomen die tot een gezonheidsrisico kunnen leiden.

  • Houd bij het maken van de afweging rekening met de aanwezigheid van andere milieubronnen. Wat betreft emissies wordt geadviseerd niet alleen rekening te houden met de emissies van de omliggende bedrijven maar ook die van het eigen bedrijf. Gebruik hiervoor de schuifjes op de vorige pagina.
  • Het plaatsen van een kinderdagverblijf/zorgboerderij op het terrein van een geitenhouderij wordt op dit moment afgeraden. Het advies is terughoudend te zijn met vergunningverlening binnen een straal van 2 km van een geitenhouderij.
    • Uit het VGO (veehouderij gezondheid omwonenden) onderzoek blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico op longontsteking voor bewoners binnen een straal van 2 km van een geitenhouderij. Het risico is het grootst binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het risico wordt hoger als er meer geitenhouderijen zijn, of naarmate de afstand kleiner wordt. Hoeveel het risico toeneemt is niet te kwantificeren en niet specifiek bekend voor kinderen. Evenmin is bekend in hoeverre het risico verandert doordat kinderen korter op een kinderdagverblijf aanwezig zijn (dan wonen in de omgeving). Wel is bekend dat longontsteking bij heel jonge kinderen en ouderen een ernstig verloop kan hebben.
  • Naast het belang van de keuze voor een gezonde locatie worden ook tal van eisen opgelegd aan een houder van een kinderopvang. De GGD is in de Wet kinderopvang aangewezen als toezichthouder en als ter zake deskundig. De toezichthouders van de GGD toetsen jouw kinderopvang jaarlijks op kwaliteitseisen. Raadpleeg de GGD-site van jouw regio voor aanvullende gegevens. Ook via de vereniging agrarische kinderopvang (VAK) is aanvullende informatie te krijgen.

Maatregelen

  • De GGD vindt dat gastouders en houders van een kinderopvang/zorgboerderij op een veehouderij de ouders/verzorgers actief moeten inlichten over de mogelijke gezondheidsrisico’s, zodat ouders/verzorgers zelf een afweging kunnen maken. Meer informatie voor ouders/verzorgers kun je vinden op GGD-leefomgeving.
  • Voor de houders van een nieuwe kinderopvang op een agrarisch bedrijf is er ook een brochure beschikbaar met onder andere adviezen hoe de risico’s zo klein mogelijk kunnen worden gehouden.
  • Houd rekening met de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan het verblijf op een agrarisch bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan vallen in de gier-/mestopslag, gebruik van machines en voertuigen en de aanwezigheid van kadavers.